apr. 18

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele uuenesid

4. aprilli 2017 Riigi Teatajas avaldati uus 30.03.2017 vastu võetud määrus, kus sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ning nõuded tuletõrje veevarustusele. Oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk projekteerimise, ehitamise ja ehitise kasutamise, korrashoiu ning ehitisega seonduva muu tegevuse … Continue reading