Küttekehad korda!

Kütteperiood on ammu alanud aga korstnapühkijat oodatakse veel paljudesse kodudesse. Kodanikud on teadvustanud, et küttekoldeid peab puhastama igal aastal, litsentseeritud korstnapühkija peab kutsuma vähemalt iga 5 aasta järel. See on kirjas ka tuleohutuse seaduses §11 lõikes 5.

Kahjuks peab tõdema, et kodanikud ei pööra tähelepanu küttekolletele. Katkised, hooldamata, valesti ehitatud või ebaõigesti kasutatavad küttekolded põhjustavad tulekahjusid.

Mittekorras küttesüsteemi kasutada ei tohi. Kuna tavaliselt on hoonet kasutaval inimesel endal küllaltki raske hinnata küttesüsteemi tehnilist seisukorda, siis korstnapühkija on kohustatud küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostama ettepaneku (siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 41 «Küttesüsteemi puhastamise nõuded» lisa 2). Ettepanekus tuuakse välja tuleohutusnõude rikkumise sisu, tuleohu kirjeldus ning võimalused nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale, teine tellijale ja kolmanda esitab korstnapühkija kümne päeva jooksul asukohajärgsele päästeasutusele. Ettepaneku alusel otsustab päästeasutus, kas rikkumiste kõrvaldamiseks on vaja hoone omanikule teha ettekirjutus. Tuleohutusnõuete rikkumise või tuleohu kõrvaldamisest peab küttesüsteemi omanik asukohajärgset päästekeskust teavitama.

Kui küttekolle ja korsten puhastatud ning tuleohutusnõuded täidetud, koostab korstnapühkija tehtud tööde kohta korstnapühkimise akti. Akti üks eksemplar jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale. Küttesüsteemi kasutaja peab ise puhastamise kohta arvet pidama ning säilitama korstnapühkimise akti järgmise akti saamiseni.

Alates 1. jaanuarist 2012 jõustus tuleohutuse seaduse § 9, mis näeb ette, et tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada kutsetunnistusega pottsepp. Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.

Otepää ohutuks renoveerib küttekehasid. Soovi korral võib ühendust võtta telefonil 53415129, e-posti aadressil info@otepaaohutuks.eu. või esitada tellimus veebis.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.