Maapäeva manifest: vajalik on suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ja valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks

Pühapäeval, 6. augustil Vana-Võidus vastu võetud Eesti Külade XII Maapäeva manifest ootab riigilt selget sõnumit, kes on Eesti Vabariigis tervikliku maaelu eest vastutaja. Praegu jagavad seda vastutust kolm ministeeriumi. Manifest kinnitab ka, et kogukondade soov on olla kohalikule omavalitsusele võrdväärne koostööpartner kohaliku elu kujundamisel.

EL uuel eelarveperioodil (2021-2027) saaks külaelu erinevate arendustegevuste jaoks toetust taotleda ühest kohast. Multifondide suuna on juba valinud suurem osa EL liikmeriikidest. Multifondide rakendamise eeltingimus on kogukondade suurem kaasatus otsustusprotsessidesse – CLLD ehk kogukonna juhitud kohalik areng (Community Led Local Development). Selle käigus aga ei tohi kaduda ega kahaneda siseriiklikud regionaalarengu programmid. Samuti peab riik tagama hästitoimiva taristu – arendama välja lairiba-interneti võrgu, panustama hajaasustuses paindlikumale ühistranspordile ning tagama teede korrasolu.

Minu lemmik-punktid:

  1. Inimeste võimestamine ja elukestev õpe. Investeerimine rajatistesse peab olema tasakaalus investeeringutega inimkapitali arendamisesse. Inimeste võimete ja oskuste arendamine on kriitilise tähtsusega. Oluline on tagada külavanemate koolitamise finantseerimine. (Tudengiveeb: Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?)
  2. Innovatsioon maaettevõtluses. Maapiirkonnas luuakse järjest enam töökohti väljaspool põllumajandussektorit, mistõttu kogukonnad peavad väga oluliseks toetada innovaatiliste mikroettevõtete loomist ja arendamist. Samuti peame tähtsaks kujundada äärealadel alustavatele ettevõtjatele soodsam maksukeskkond. (Facebooki suletud grupp Mikroettevõtlus)
  3. Elanikkonna kaitse ja turvalisus. Vajalik on suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ja valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks. (Hädaolukorra seadus reguleerib ka eriolukorra väljakuulutamist, lahendamist ja lõpetamist, Kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamist eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisse ning riiklikku järelevalvet ja vastutust) Arupärimine Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta (nr 366), Riigikogu, 11. september 2017

Allikas: Maapäeva manifest: kogukonnad vajavad selgust ja kaasamistEesti Külaliikumine Kodukant, 8. august 2017

Eesti Külade XII Maapäeva manifest

Soovid arutleda nendel teemadel? Oled oodatud minu seinale Facebookis. Rohkem infot Otepää EKRE kodulehel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.