Otepää EKRE

See on värav Otepää EKRE tegemistesse. Siit leiavad infot EKRE liikmed kui ka toetajad, kes valutavad südant Eestimaa tuleviku pärast. Tegusamaid ootame suhtlema ja infot saama Facebooki gruppi EKRE Otepää osakond. Avaliku tegelase ehk poliitiku leht on Tiia Võttin – EKRE.

EKRE Otepää osakond loodi 22. novembril 2018.  

Juhtkond:

 • esimees Tiia Võttin
 • aseesimees Aimur Saarekivi
 • aseesimees Meelis Karton
 • juhatuse liige Valdo Karavin (Sangaste)
 • juhatuse liige Mango Frantz (Puka)

Küsimuste korral võib kirjutada e-kirja aadressile tiiavottin@gmail.com või helistada 55657834

Otepääl on olemas ka oma blogi – Otepää valla blogi.

Raadiosaade “Räägime asjast

EKRE ajaleht “Konservatiivide Vaba Sõna

LIIKMEKS ASTUMINE – allkirjastamine ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Vali ringkond Võru-, Põlva-, Valgamaa ja osakonnaks Otepää.

Toeta erakonda

Mõtisklemiseks

“Laiutav lõhe kodanike ja valitsejate vahel tuleks sulgeda ning haarata taas kontroll oma piiride üle. Selle nimel tuleks inimestel leida üles erakonnad, mis seisavad riikliku suveräänsuse eest ning kaitsevad rahvuslikku identiteeti. Ja pingutada parlamentide ülevõimu taastamise suunas.” Euroopa rahvastel on aeg ärgata, Postimees, 31. oktoober 2015

Leia see nupp kalendris all paremal nurgas

Lisa EKRE kalender oma Google kalendrisse. Üksikuid sündmusi saad lisada klikates sündmusel ja vajutades “copy to my calendar”. “More details” avab sündmuse kalendris.

Kandidaadid 2019. aasta Riigikogu valimistel Lõuna-Eestis.

Riigikogu valimised 2019 programmid:

EESTI KÜLA EEST!

Kindlustame oma regionaalpoliitikaga Eesti isevarustatuse toiduainetega, paneme maaelu ja külad uuesti elama, toome maale tagasi ettevõtluse ja noored.

 • Teeme vigade paranduse läbikukkunud haldusreformile ja moodustame omavalitsusliitude põhjal maakondade esinduskogud.
 • Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele ja välismaistele juriidilistele isikutele.
 • Kehtestame aastase raiemahu piirangu, lähtudes metsandusteadlaste soovitustest, statistilise metsainventuuri (SMI) tulemustest, metsa aastasest juurdekasvust ja liigilisest koosseisust.
 • Kehtestame lageraietele lankide maksimaalse suuruse ja mõistliku mahu.
 • Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest. Edendame talunike asendusteenistust.
 • Jätkame noortalunike toetamist, töötame välja meetmed talude üleandmiseks vanematelt järglastele, sh varasem pensionile jäämine, sooduslaenud, maksepuhkus, jm.
 • Tagame maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei, internetiühenduse, panga-, side- ja kaubandusteenuste kättesaadavuse sõltumata elukohast.
 • Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid, säilitades tasuta sõidu maakonnasisestel liinidel.

VALIMISPLATVORM EKRE LEHEL