Otepää EKRE

See on värav Otepää EKRE tegemistesse. Siit leiavad infot EKRE liikmed kui ka toetajad, kes valutavad südant Eestimaa tuleviku pärast.

Kutsume Otepää ärksaid ja kodukoha arengusse panustada soovivaid inimesi liituma EKRE Otepää osakonnaga.
Üheskoos saame muuta Otepää avatud, ausa ning korruptsioonivaba valitsemisega omavalitsuseks, kus hoolitakse igast kogukonna liikmest! Huvi korral võta ühendust sõnumina või helista Aimurile tel +358 50 30 30 223.- kohtume ja arutame.

Ootame suhtlema ja infot saama ka Facebooki gruppi EKRE Otepää osakond. Avaliku tegelase ehk poliitiku leht on Tiia Võttin – EKRE.

KOV 2021Tiia Võttini tutvustuse leht EKRE lehel

EKRE Otepää osakond loodi 22. novembril 2018.  

Juhtkond:

 • auesimees Tiia Võttin
 • alates august 2021 on esimees Ants Frosch
 • aseesimees Mare Raid
 • aseesimees Aimur Saarekivi
 • juhatuse liige Valdo Karavin (Sangaste)
 • juhatuse liige Mango Frantz (Puka)

EKRE 5+

 1. EKRE on kõige eestimeelsem erakond! Me seisame vankumatult Eesti riigi ja rahva kaitsel. Me tagame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Me ei kummarda võõra võimu ees. Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega. Me ei lase suruda Eestile peale väärideoloogiaid. Me oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele. Me hoiame Eesti avaliku ruumi eestikeelsena.
 2. EKRE on kohalikku elu kõige enam soosiv erakond! Me seisame selle eest, et igal pool Eestis oleks hea elada. Me teeme omavalitsustes otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me tagame erakorralise arstiabi, politsei, pääste- ja postiteenistuse. Me loome kõikjal Eestis korraliku internetiühenduse. Me ühendame Eesti nüüdisaegsete teedega ning ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid. Me tagame valveapteegi igas omavalitsuses, tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani ja parandame taastusravi kättesaadavust.
 3. EKRE seisab kõige kindlamalt Eesti inimeste jõukuse eest! Me seisame rahvusliku majanduse, kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Me ei kehtesta uusi makse ega tõsta olemasolevaid. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele. Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste Brüsselist peale surutud kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, mis vähendavad Eesti konkurentsivõimet ning muudavad Eestis elamise kalliks.
 4. EKRE on kõige peresõbralikum erakond! Me toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me langetame omavalitsustes lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni.
 5. EKRE on demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond! Me seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale. Me oleme presidendi otsevalimise poolt. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel.

Otepääl on olemas ka oma blogi – Otepää valla blogi.

Raadiosaade “Räägime asjast

EKRE ajaleht “Konservatiivide Vaba Sõna

LIIKMEKS ASTUMINE – allkirjastamine ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Vali ringkond Võru-, Põlva-, Valgamaa ja osakonnaks Otepää.

Toeta erakonda

Mõtisklemiseks

“Laiutav lõhe kodanike ja valitsejate vahel tuleks sulgeda ning haarata taas kontroll oma piiride üle. Selle nimel tuleks inimestel leida üles erakonnad, mis seisavad riikliku suveräänsuse eest ning kaitsevad rahvuslikku identiteeti. Ja pingutada parlamentide ülevõimu taastamise suunas.” Euroopa rahvastel on aeg ärgata, Postimees, 31. oktoober 2015

Leia see nupp kalendris all paremal nurgas

Lisa EKRE kalender oma Google kalendrisse. Üksikuid sündmusi saad lisada klikates sündmusel ja vajutades “copy to my calendar”. “More details” avab sündmuse kalendris.

Kandidaadid 2019. aasta Riigikogu valimistel Lõuna-Eestis.

Riigikogu valimised 2019 programmid:

EESTI KÜLA EEST!

Kindlustame oma regionaalpoliitikaga Eesti isevarustatuse toiduainetega, paneme maaelu ja külad uuesti elama, toome maale tagasi ettevõtluse ja noored.

 • Teeme vigade paranduse läbikukkunud haldusreformile ja moodustame omavalitsusliitude põhjal maakondade esinduskogud.
 • Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele ja välismaistele juriidilistele isikutele.
 • Kehtestame aastase raiemahu piirangu, lähtudes metsandusteadlaste soovitustest, statistilise metsainventuuri (SMI) tulemustest, metsa aastasest juurdekasvust ja liigilisest koosseisust.
 • Kehtestame lageraietele lankide maksimaalse suuruse ja mõistliku mahu.
 • Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest. Edendame talunike asendusteenistust.
 • Jätkame noortalunike toetamist, töötame välja meetmed talude üleandmiseks vanematelt järglastele, sh varasem pensionile jäämine, sooduslaenud, maksepuhkus, jm.
 • Tagame maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei, internetiühenduse, panga-, side- ja kaubandusteenuste kättesaadavuse sõltumata elukohast.
 • Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid, säilitades tasuta sõidu maakonnasisestel liinidel.