dets. 17

Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE

Eelnõu kohaselt ei pea kohalik omavalitsus (KOV) üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamu teenindamiseks vajalike abihoonete ehitus ja kasutuslubade menetluses võtma enam kooskõlastusi Päästeametilt, kui KOV on võimeline tuleohutusnõudeid ise kontrollima. Muudatuse eesmärk on kiirendada ehitus- ja kasutuslubade menetlemist ja lihtsustada … Continue reading