Korstnapühkimine

Tuleohutuse seadus §11 lõige 5: üks kord viie aasta jooksul peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes jms, peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastasTuleohutuse seadus §11 lõige 1 Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas.
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOtepää ohutuks teostab küttekollete kontrolli, puhastust ja renoveerimist. Kütteseadmeid hooldab kutsetunnistusega korstnapühkija. Pärast kütteseadmete hooldust koostatakse kütteseadmete puhastamise akt, kuhu märgitakse teostatud tööd ning tööde käigus ilmnenud puudused.Juhul kui küttesüsteeme ei ole regulaarselt ja õigesti hooldatud või puudub ligipääs suitsulõõride kõikidel osadele, tekib oht ummistuse tekkimiseks. Pikka aega välja võtmata tahm korstnajalas kivistub ja seda loetaksegi ummistuseks. Selle likvideerimisel arvestatakse tunnitasu. Kus juures tööde mahtu on pea võimatu ette ennustada. Ummistus raskendab suitsugaaside liikumist ning korraliku tõmbe puudumisel hakkavad kütteseadmed suitsu sisse ajama.

Lisateenused, mida pakutakse ainult koos küttesüsteemi puhastamisega.

 • Suitsuanduri paigaldus – 18 (15+KM) eurot. Sisaldab andurit, patareid ja paigaldust
 • Vinguanduri paigaldus – 30 (25+KM) eurot. Sisaldab andurit, patareid ja paigaldust
 • Laes asuva suitsu- või vinguanduri patarei toomine seinale – 18 (15+KM)  eurot.
 • Ahju lõõride puhastusaukude freesimine – 24 (20+KM) eurot. Sisaldab tahmatoosi. Hind kehtib 100 mm läbimõõduga tahmatoosi freesimisel.

Parandame küttekoldeid ja korstnapitse. Vaata korstnapitsi pilte Facebookist enne ja nüüd: Korstnapits oktoobris 2013

Loe veel
Mida korstnapühkija tellimisel tähele panna
 1. Pöörake tähelepanu palun redelite ja käiguteede olemasolule ning töökindlusele katusel. Korstnapühkijal ei ole igale majale sobivat redelit!
 2. Korstna pühkimisel katuselt peavad kõik siibrid, klapid, luugid, ventilatsioonirestid ja tuulutusavad hoones olema suletud! Välja arvatud siibrid mis on paigaldatud vertikaalsesse korstnalõõri.
 3. Pange valmis anum, kuhu korstnapühkija saaks Teie lõõridest väljavõetud tahma panna! Tahm on see, mille eest Te maksate. See jääb Teile.

Tellimine

  Palun esitage siin oma tellimus. Hiljemalt enne teenuse osutamist võetakse Teiega ühendust.

  Organisatsiooni nimi (ettevõtte või korteriühistu nimi)

  Kontaktisik (nõutav)

  Telefon (nõutav)

  Email (nõutav)

  Aadress (nõutav)
  Talu (tänav, maja, korteri number), küla, vald või linn, maakond

  Soovin tellida järgmist teenust (linnuke teenuse ette)

  [cscf-contact-form]

  Selgitus

  Selgitus (Kirjutage vajadusel selgitus. Muu teenuse tellimisel täpsustage, mida soovite tellida)

  Peale tellimuse esitamist saadetakse Teile automaatvastus.