dets. 17

Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 120 SE

Eelnõu kohaselt ei pea kohalik omavalitsus (KOV) üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamu teenindamiseks vajalike abihoonete ehitus ja kasutuslubade menetluses võtma enam kooskõlastusi Päästeametilt, kui KOV on võimeline tuleohutusnõudeid ise kontrollima. Muudatuse eesmärk on kiirendada ehitus- ja kasutuslubade menetlemist ja lihtsustada … Continue reading

aug. 12

Maapäeva manifest: vajalik on suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ja valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks

Pühapäeval, 6. augustil Vana-Võidus vastu võetud Eesti Külade XII Maapäeva manifest ootab riigilt selget sõnumit, kes on Eesti Vabariigis tervikliku maaelu eest vastutaja. Praegu jagavad seda vastutust kolm ministeeriumi. Manifest kinnitab ka, et kogukondade soov on olla kohalikule omavalitsusele võrdväärne … Continue reading

apr. 18

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele uuenesid

4. aprilli 2017 Riigi Teatajas avaldati uus 30.03.2017 vastu võetud määrus, kus sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ning nõuded tuletõrje veevarustusele. Oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk projekteerimise, ehitamise ja ehitise kasutamise, korrashoiu ning ehitisega seonduva muu tegevuse … Continue reading

märts 27

Kuidas mootorsaega ohutult töötada?

Töötan palkmaju valmistavas ettevõttes ning kasutan töös sageli mootorsaagi. Milliseid isikukaitsevahendeid tuleb palkmaja ehitusel eelkõige mootorsaega töötamisel kasutada? Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Mootorsae valmistaja on kasutusjuhendis esitanud nõuded, mida tuleb sae ohutuks kasutamiseks rakendada. Üks tuntud saetootja on … Continue reading

nov. 23

Korstnapühkijate ning kõrgustes töötajate tööohutusest

Kes vastutab kõrgustes töötajate tööohutuse eest ning mida tuleks kõrgustes töötamisel silmas pidada? Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt tagab tööandja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kuid nimetatud seadus reguleerib ainult töötajate ohutuse tagamist. Seega rakendub seadus, … Continue reading